Społeczności lokalnePrzedsiębiorcy podejmują inicjatywy na rzecz rozwoju społecznego, w tym we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Liczne inwestycje społeczne dotyczą działalności edukacyjnej, kulturalnej oraz sportowej. W ramach współpracy z zasadniczymi szkołami zawodowymi, cechami rzemiosł czy powiatowymi urzędami pracy w przedsiębiorstwach organizowane są praktyki zawodowe i staż. Do najważniejszych korzyści wynikających ze stosowania rozwiązań CSR w analizowanym zakresie należą:treść została wydrukowana ze strony
http://www.sor.istnieje.pl/strona,.html